Garanti service

  • Utför de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen
  • Notera serienumret från märkskylten på produkten
  • Ge en så kort men kortfattad beskrivning av problemet som möjligt
  • Ha ett köpskvitto klart vid servicebesöket

Sverige

Vid produktfel kontakta:
GarantGruppen ab
Attorpsgatan 13 
SE-582 73 Linköping
Tel. +46(0)13-15 45 10
info@garant.se  
https://garant.se/

Om reservdelar behövs, kontakta:
Söderkyl AB       
Markörgatan 3
SE-136 44 Handen
Tel.+46(0)8-556 962 00
info@soderkyl.se
http://www.soderkyl.se/

Danmark

Din Hvidevare Service ApS 
Mågevej 26
DK-2650 Hvidovre
Tel. +45 436 26 633
tekniker@hvidevareservice.nu
www.hvidevareservice.nu

Spanien

Premium-Tek Appliances S.L.
Calle Mandri 3, 3ºF
ES-08022 Barcelona
Tel. +34 663643308
tbradshaw@premium-tek.com
www.premium-tek.com

Belgien/Frankrike

ADEK Exclusive Kitchen Appl.
Grondwetlaan 81
B-9040 Gent (Sint Amandsberg) 
Tel. +32 92514999
johan@adek.be , tech@adek.be
www.adek.be

Världen

Scandinavian Appliances AS
Bredmyra 10
NO-1739 Borgenhaugen
Tel: +47 815 69117
service@norcool.no

Annan service

  • Utför de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen.
  • Notera produkttyp och serienummer från produktens typskylt.
  • Allmänna villkor vid beställning av service.
  • Kontakta din närmaste servicepartner.
  • Ge en så exakt beskrivning av problemet som möjligt.
  • Ha ett köpskvitto klart vid servicebesöket.